Уважаеми Клиенти и Партньори,

ОТС ООД уведомява всички заинтересовани лица, клиенти и партньори, че акредитацията на ОССУ към ОТС ООД e прехвърлена на ОССУ към ОТС България ЕООД. Считано от 02.05.2018г. акредитацията на ОССУ към ОТС ООД от ИА БСА (Сертификат БСА рег. № 6 ОСС, валиден до 17.03.2020г.) е прехвърлена на ОССУ към ОТС България ЕООД.

Като последствие от горното, издадените от ОССУ към ОТС ООД сертификати остават валидни до провеждането на регулярен (планов) одит (надзорен, ресертификационен). След провеждането на одита сертификатите под акредитация на ИА БСА на ОССУ към ОТС ООД ще бъдат преиздадени от ОССУ към ОТС България ЕООД, като срока на валидност остава непроменен.

За проверка валидността на издадените от нас сертификати може да се обадите на тел. 02/980 04 18 или да ни пишете на e-mail office@otc-bg.com.