Заявка за
обучения

ОТС провежда обучения съгласно изискванията на следните международни стандарти:

График на провеждане на обученията

VI 2018 VII 2018 VIII 2018 IX 2018 X 2018 XI 2018 XII 2018 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 27001
ISO 22000
ISO 8000
ISO 30001

Обученията са насочени към организации и техните Ръководители, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри и Отговорници по качеството, Вътрешни одитори и всички желаещи да се квалифицират и повишат своите знания по разработване и поддържане на системи за управление в конкретната сфера.

Обученията са предназначени към:


Продължителност на обучението: по 1 ден за всеки стандарт.

Конкретната дата за обучение в месеца се определя от желанията на участниците.

Обучението завършва с издаване на удостоверение.