Заявка за
обучения
EN

ОТС провежда обучения съгласно изискванията на следните международни стандарти:

График на провеждане на обученията

VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020 II 2020 III 2020 IV 2020
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 27001
ISO 22000
ISO 8000
ISO 30001

Обученията са насочени към организации и техните Ръководители, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри и Отговорници по качеството, Вътрешни одитори и всички желаещи да се квалифицират и повишат своите знания по разработване и поддържане на системи за управление в конкретната сфера.

Обученията са предназначени към:


Продължителност на обучението: по 1 ден за всеки стандарт.

Конкретната дата за обучение в месеца се определя от желанията на участниците.

Обучението завършва с издаване на удостоверение.