Директива 2014/29/EU Обикновени съдове под налягане

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

С радост съобщаваме, че нашият нотифициран орган, ОТС България, вече е официално упълномощена да извършва оценяване на съответствието съгласно Директива 2014/29/ЕС. Тази директива се прилага за обикновени съдове под налягане, произведени серийно.


ОТС България е компетентна и надеждна организация, която разполага със специализиран екип от експерти в областта на оценяването на съответствието. Те са обучени да извършват всички необходими процедури и проверки, за да гарантират, че обикновените съдове под налягане, произведени серийно, отговарят на изискванията на Директивата.


Оценяването на съответствието включва различни стъпки и процеси, които се извършват от експертите на ОТС България. Те ще извършат технически прегледи на съдовете, ще проверят документацията и ще извършат необходимите изпитания и измервания. След успешно завършване на процедурите за оценка, ОТС България ще издаде съответния сертификат за съответствие, който ще потвърждава, че съдовете отговарят на изискванията на Директивата.


В модул H1 е описан процесът, чрез който можем да извършим оценка на съответствието. В този случай ще бъде извършен одит на място след оценка на съответната конструкция на прост съд под налягане от квалифициран специалист от нашия екип. Експертът ще определи дали съдът отговаря на всички технически критерии и стандарти по време на оценката на проекта. За да се уверите, че съдът е изработен точно и правилно, одитът на място ще включва посещение на завода, в който ще бъде произведен.

Вследствие на това ще бъде издаден сертификат за съответствие. Този сертификат удостоверява съответствието на обикновения съд под налягане с всички приложими разпоредби. Клиентите и заинтересованите страни са спокойни, че той е надежден за целта, за която е проектиран.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

Телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

Адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

E-mail:

office@otc-bg.com