RU
EN

18

18 години опит в сферата

1900+

Над 1900 издадени сертификата

ОТС (Орган за техническо съответствие) е създаден през 2003г. и извършва дейности по оценяване на съответствието на продукти и сертификация на фирми по международни стандарти.

АКРЕДИТИРАН ОРГАН за СЕРТИФИКАЦИЯ на:

  • БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството;
  • БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по околна среда;
  • БДС EN ISO 45001:2018 Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд;
  • БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията;
  • БДС EN ISO 39001:2014 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата;
  • БДС EN ISO 27001:2017 Системи за управление на информационната сигурност.

съгласно

Сертификат за акредитация БСА рег. № 6 ОСС от 18.03.2020г. и дата на първоначална акредитация 30.10.2007г.

ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
НОТИФИЦИРАН от Европейската комисия
с идентификационен номер NB 2787 по:

  • Регламент (ЕС) № 305/2011 – Строителни продукти
  • Директива 2014/53/EU Радиосъоръжения

съгласно

Разрешение за оценяване на съответствието на радиосъоръжения № 137-ОС/04.10.2018г. издадено от ДАМТН (118-ОС/25.07.2016г.

Разрешение за оценяване съответствието на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти № CPR 27 – NB 2787/28.07.2018г.

ОТС е нотифициран орган на Европейската комисия за оценяване на съответствието и е включен в базата данни (NANDO) с идентификационен номер 1857

Дейността се извършва от висококвалифицирани специалисти, лектори и международно признати одитори, членове на IRCA (Международен Регистър на Сертифицираните Одитори).

ОТС активно участва в международни семинари у нас и в чужбина и поддържа тесни връзки със специалисти от страни членки на Европейския съюз (Германия, Дания, Словакия, Чехия, Полша, Белгия).

ОТС е член на “АЛОССП” - Асоциация на Лицата за Оценяване на Съответствието на Строителни Продукти.

OTC е член на REDCA – Radio Equipment Directive Compliance Association.